ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง

บริษัท โกลเด้น แอร์โร โค้ทติ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าสีสำเร็จรูปแบบต่างๆ ภายใต้ยี้ห้อสินค้า SUNKE, NATURAL SHIELD, SUNCITY, AUTOREF, ARROW COAT มีความต้องการบุคลากร และทีมงานในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน

ประสานงานขาย

Sale Coordinator

จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง

รายละเอียดของงาน
1.ประสานงานระหว่างลูกค้า ฝ่ายขาย ฝ่ายโรงงาน ฝ่ายเทคนิค และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.การรับและสั่งออเดอร์การผลิตสินค้าของบริษัท ตลอดจนการรับคืนสินค้า
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 13 บี
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
• มีทัศนคติที่ดีในงานที่ทำ
• มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
• ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
• มีมนุษย์สัมพันธ้ดี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Account Manager

จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน :40-45k.

รายละเอียดของงาน
หน้าที่โดยสรุป กำหนดแผนงานและติดตามตรวจสอบงานด้านบัญชีทั่วไป บัญชีต้นทุน วางแผนภาษี การปิดงบการเงิน ตลอดจนประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีเพื่อให้การจัดทำบัญชี และการจัดทำรายงานบัญชีต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฏหมายกำหนดขึ้น

สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 13 บี
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
• มีประสบการณ์ ระดับหัวหน้างาน การบริหาร ผู้จัดการและการเงิน ไม่น้อยกว่า 4 ปี
• มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และกฏหมายภาษีอากร เป็นอย่างดี
• สามารถ ใช้ โปรแกรมบัญชี ในระบบ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ทักษะ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชี และ โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะโปรแกรม Excel
• มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน
• มีทักษะด้านการบริหารจัดการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีความสามารถให้การโน้มน้าวใจผู้อื่น ให้ปฏิบัติตามนโยบายการเงินของบริษัทฯ ได้

วิธีการสมัคร

• สมัครผ่านปุ่ม “สมัครงาน” ของ ga-coating.com
• ส่งใบสมัครทาง E-mail
• สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

สมัครงาน

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายบุคคล
บริษัท โกลเด้น แอรโร โค้ทติ้ง จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
586 หมู่ 4 ซอย 13บี ถนนสุขุมวิท กม.37 ตำบลแพรกษา
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร : 02-323-0770-2
แฟกซ์ : 02-323-0773

อื่นๆ

Email : hr@ga-coating.com
[*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.ga-coating.com