เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

บริษัท โกลเด้น แอรโร โค้ทติ้ง จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550 ทะเบียนเลขที่ 0115550005637 ประกอบธุรกิจหลักคือ โรงงานผลิตสี ซึ้งตั้งอยู่ที่ 586 ซอย 13บี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท กม.37 ตำลบแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สีทาอาคาร ภายในและภายนอกอาคาร, สีรถยนต์, สีสเปรย์, งานสั่งผลิตสีทุกประเภท, รับผลิตสินค้าตามความต้องการ

สถานที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่ คือ ส่วนโรงงาน อยู่ที่นิคมอุตาหกรรมบางปู
คลังสินค้า คือ เป็นคลังเก็บสินค้าสำเร็จรูป และภาชนะบรรจุ เพื่อรอการผลิต อยูที่บางนาตราด กม.19

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร

ดร.ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย
คุณ พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย
คุณ รามไมอาห์ ศิวะ

Our Products and Brands

ยี่ห้อและตราสินค้าของเรา

สินค้าของเรามีหลากหลายประเภท ดังรายการต่อไปนี้

Bang-Poo Industrial

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ นิคมอุตสาหกรรมบางปู